Behandeling CV-water

Waterbehandeling voor uw cv-ketel

Vrijwel iedere cv-installatie vervuilt na verloop van tijd door kalkaanslag en corrosie. Hierdoor neemt het energieverbruik en de onderhoudskosten toe en de levensduur van de installatie af. Om deze problemen te verminderen of te voorkomen is een juiste waterkwaliteit in uw cv-ketel van belang. Grünbeck behandelt cv-water al decennia lang en kan u daarom van goed advies voorzien.

CV waterbehandeling met GENO-therm
CV waterbehandeling met GENO-therm
CV waterbehandeling met GENO-therm
CV waterbehandeling met GENO-therm

Verwarmingswaterbehandeling door Grünbeck

De oplossing voor cv-waterbehandeling ligt in gedemineraliseerd water, ook wel demiwater genoemd. Demiwater is water waaruit alle zouten, bacteriën, kiemen en organismen verwijderd zijn. Kortom: het is zeer zuiver water, waarmee u verzekerd bent voor bescherming tegen afzetting en corrosie. Grünbeck heeft verschillende oplossingen voor het verkrijgen van demiwater in uw cv-ketel, zoals, mobiele omgekeerde osmose-installaties, deelstroomfilters en producten uit de serie GENO-therm®.

VDI-norm 2035

Grünbeck werkt volgens de VDI-2035 norm. Dit is een Duitse richtlijn betreffende het voorkomen van schade aan cv-systemen. Een aantal fabrikanten van verwarmingsinstallaties eisen dat cv-water aan de specificaties van de VDI-2035 norm voldoet. Voldoet het water niet aan de VDI-2035 norm, dan vervalt in een aantal gevallen de garantie.