Omgekeerde osmose: verwijdert ionen, moleculen en deeltjes uit het water

Omgekeerde osmose, ook wel "reverse osmosis", "RO" of "reverse osmose" genoemd, is een membraanfiltratie techniek die wordt gebruikt voor het verwijderen van ionen, moleculen en deeltjes uit het water. Het water dat ontstaat wordt ook wel gedemineraliseerd ofwel demiwater genoemd. Demiwater zorgt dan ook voor een hoge zuiverheid van water voor een breed scala aan toepassingen. Het wordt onder meer ingezet voor de productie van bv. ketelvoeding/suppletie-water, koelwater en/of proceswater.

Omgekeerde osmose: verlaagt de geleidbaarheid

Onze RO-installaties filteren alle ongewenste stoffen (zouten) uit het water tot een verwijdering van 98%. Wilt u ook de laatste 2% verwijderen dan adviseren wij u een EDI (elektro de-ïonisation) in te zetten, hiermee kan de resterende geleidbaarheid worden verlaagd tot < 1 µS/cm.

Hoe werkt een omgekeerde osmose installatie?

De omgekeerde osmose installaties van Grünbeck maken gebruik van membraantechnologie. De installaties verwijderen door middel van membranen ongewenste opgeloste stoffen uit het water. Tijdens dit scheidingsproces wordt het water onder druk door een half doorlatend membraan geperst. De watermoleculen worden wel doorgelaten, maar de ongewenste stoffen (zouten) niet. Het is en continu proces waarbij het water wordt gescheiden in een "schone" stroom (permeaat) en een "verontreinigde" stroom (concentraat), die wordt afgevoerd aan het riool.

Grünbeck omgekeerde osmose installaties met kleine én grote capaciteit

Bij Grünbeck vindt u een groot assortiment aan gestandaardiseerde RO-installaties. Het voordeel van deze standaardisatie is dat deze installaties technisch tot in de details zijn doorontwikkeld en een zeer korte levertijd hebben. 

Onze kleinste RO-installatie heeft een capaciteit van 125l/uur. Naast deze kleine installaties heeft Grünbeck 3 ranges: een range van 200 tot 3.000 l/uur, een range van 3.000 tot 15.000 l/uur en tot slot een range van 20.000 tot 100.000 l/uur.

Daarnaast bouwt Grünbeck installaties op maat: Op de wens van de klant dus!

AVRO-technologie: Een installatie zonder voorbehandeling, direct op drinkwater!

Een aantal van onze RO- installaties (tot 1600l/uur) kunnen wij voorzien van onze AVRO-technologie. Dankzij dit gepatenteerde AVRO-proces is voorbehandeling middels een onthardingsinstallatie of anti-scalling-dosering niet nodig. De installatie draait direct op drinkwater en is zout of chemicaliën overbodig. De installaties zijn hierdoor zeer bedrijfsvriendelijk!

Huurinstallaties

Heeft u tijdelijk een omgekeerde osmose installatie nodig? Grünbeck levert huurinstallaties voor productie van gedemineraliseerd water.