Waterbehandeling voor uw cv-ketel

Vrijwel iedere cv-installatie krijgt na verloop van tijd problemen door kalkaanslag en/of corrosie. Hierdoor nemen de onderhoudskosten en het energieverbruik toe, de levensduur van de installatie neemt af. Om deze problemen te verminderen of te voorkomen is een juiste waterkwaliteit in uw cv-ketel de oplossing. Grünbeck behandelt cv-water al decennia lang en kan u daarom van goed advies voorzien.

Verwarmingswaterbehandeling door Grünbeck

De oplossing voor cv-waterbehandeling ligt in gedemineraliseerd water, ook wel demiwater genoemd. Demiwater is water waaruit alle zouten, bacteriën, kiemen en organismen verwijderd zijn. Kortom: het is zeer zuiver water, waarmee u verzekerd bent voor bescherming tegen afzetting en corrosie. Grünbeck heeft verschillende oplossingen voor het verkrijgen van demiwater in uw cv-ketel, zoals, mobiele omgekeerde osmose-installaties, deelstroomfilters en producten uit de serie GENO-therm®.

VDI-norm 2035

Grünbeck werkt volgens de VDI-2035 norm. Dit is een Duitse richtlijn betreffende het voorkomen van schade aan cv-systemen. Een aantal fabrikanten van verwarmingsinstallaties eisen dat cv-water aan de specificaties van de VDI-2035 norm voldoet. Voldoet het water niet aan de VDI-2035 norm, dan vervalt in veel gevallen de garantie.