Water houdt meer in dan water alleen...

Grünbeck kijkt verder dan alleen het leveren van optimale waterkwaliteit. Wij hechten zeer veel waarde aan milieuvriendelijkheid. Hoe kunnen we energie besparen, hoe kunnen we installaties duurzamer maken, hoe kunnen we het broeikaseffect terugdringen, hoe kunnen we het gebruik van chemische producten verminderen? Deze vragen stellen wij ons continu!

Milieubescherming en schoon water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze aanwezigheid op alle belangrijke wereldmarkten garandeert dat wij dicht bij onze klanten staan. Wij werken voortdurend aan duurzame oplossingen voor een spaarzaam gebruik van water en het beperken van de impact op het milieu. 

Onze producten dragen actief bij aan het behoud van het milieu. Onze onderneming is gecertificeerd conform het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001. Grünbeck verplicht zich om maatregelen en acties te nemen ten behoeve van de bescherming en het behoud van het milieu. Wereldwijd werkt Grünbeck succesvol met hooggekwalificeerde teams – die vertrouwd zijn met de landspecifieke eisen, voorschriften en richtlijnen voor de bouw van waterbehandelingsinstallaties voor de meest uiteenlopende eisen van waterkwaliteit.

Markten

De beste waterkwaliteit: dat is telt! Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor het leveren van de beste waterkwaliteit. Onze technische voorsprong op het gebied van duurzame waterbehandeling is in het voordeel van onze klanten in de diverse markten. 

Waterbehandeling

Het innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid is een essentieel kenmerk van Grünbeck. Al decennia lang is Grünbeck een toonaangevende ondernemingen en heeft het de reputatie van een “innovatiemachine”. Hooggekwalificeerde teams van ingenieurs, chemici en biologen in de hoofdvestiging in Höchstädt, verrichten intensieve onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden, ondersteund door moderne constructie- en simulatiesystemen. 

Producten

Zowel het onderzoek als de fabricage van apparatuur en stuur- en regelsystemen waaruit deze waterbehandelingsinstallaties bestaan, wordt uitgevoerd in de fabriek bij het hoofdkantoor in Duitsland. Het fabricageproces in de eigen fabriek zorgt voor de handhaving van een zeer hoog afwerkings- en kwaliteitsniveau van op maat gemaakte oplossingen.