Membraantechniek

Ultrafiltratie
Nanofiltratie
Omkeerosmose
Elektrode-ionisatie
Drukverhoging

Membraantechniek

Membraanscheidingsprocessen zijn processen die met behulp van een membraan oplossingen, ionen, moleculen en partikeltjes op submicronniveau kunnen scheiden. Conventionele scheidingsprocessen zoals de filtratie bereiken slechts een scheidingsgrens van ca. 40 µm (grindfilter) tot ca. 0,2 µm. De membraanprocessen zijn drukgestuurde procestechnieken, d.w.z. voor het transport van het medium door de membranen moet er een druk op de vloeistof worden uitgeoefend.