Watervoorziening

Voor schoon drinkwater: wij leveren aan leveranciers.

Wij van Grünbeck hebben veel bewondering voor het werk van waterleidingsbedrijven wereldwijd. Tot hun verantwoordelijkheid behoort de ononderbroken levering van drinkwater dat aan strenge voorschriften voldoet en hygiënisch onberispelijk is. En wij zijn er trots op dat veel bekende ondernemingen binnen deze branche ons als hun partner zien en op onze technologieën voor de waterbehandeling bouwen. Wij leveren producten voor de watervoorziening en eigen watervoorziening voor installaties die van enkele tot duizenden mensen van water voorzien. En wij ondersteunen ook helpers in rampgebieden met decentrale installatie voor de waterzuivering. Het doel is groot: schoon drinkwater voor iedereen. Maar wij weten: het is haalbaar.

 

Naar de referentie downloads

Bij drinkwater zijn de regels streng. En dat is ook maar goed zo.

Het moet helder zijn. Kleurloos. En vrij van reukstoffen. De Belgische Drinkwaterwet definieert zeer hoge standaards voor de drinkwaterkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen overal in België drinkwater krijgt geleverd dat vers is en dat zonder enig bezwaar kan worden gedronken. Samen met onze klanten binnen de watervoorziening bouwen wij hiervoor installaties die water zo als drinkwater zuiveren dat er volledig aan alle richtlijnen van de Drinkwaterwet wordt voldaan.

Wij ondersteunen waterleidingsbedrijven bij de planning, bouw en het onderhoud van hun waterleidingssystemen. Hierbij richten wij ons op technologieën voor de exacte dosering van belangrijke additieven alsook op fijne en ultrafijne filters die alle ongewenste stoffen uit het water filteren. Zo reduceren wij – indien nodig – ijzer, mangaan, nitraat en verdere substanties in het water tot hoeveelheden die duidelijk onder de betreffende grenswaarde liggen. En dankzij speciale membraansystemen filteren wij zelfs virussen en bacteriën uit het water. Het water doorloopt onze systemen tot er niets meer overblijft dan alleen zuiver en vers drinkwater.

Wij zijn ook ter plaatse als het erg moeilijk gaat.

Zoals de Drinkwaterwet voor België definiëren de WHO-guidelines voor de hele wereld de eisen die aan drinkwater worden gesteld. Als wereldwijd actieve onderneming concentreren wij ons erop om alle mensen in voldoende mate schoon drinkwater aan te bieden. Hierbij zijn wij ons er terdege van bewust dat elk drinkwaterproject volledig anders kan zijn dan alle voorgaande projecten. En daarom beslissen wij ook bij elk project samen met de klant opnieuw waar wij beproefde standaard componenten inzetten en waar wij volledig nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Wij bouwen net zo goed grote als kleine installaties voor een decentrale watervoorziening. En wij zijn ook ter plaatse als na rampen snelle hulp nodig is om de watervoorziening van de overlevenden veilig te stellen. Laten we samen dat doen wat er gebeuren moet. Omdat wij mensen zijn. En omdat wij van mening zijn dat alle mensen recht hebben op schoon drinkwater.