Energievoorziening

Eerst stroomt er water, en dan is er licht en warmte.

Wat te heet wordt, moet worden gekoeld. Zonder koelwater zou de energieopwekking van de centrales dus een al te heet hangijzer zijn. Bij de processen van de energieopwekking wordt water echter niet alleen als koelwater gebruikt. Maar wordt het ook ingezet als ketelvoedingswater. Grünbeck biedt exploitanten van energiecentrales voor deze taken technologieën voor de filtratie, gedeeltelijke en volledige ontzilting, dosering en ontgassing van proceswater. Door een modulair installatieconcept kan de waterbehandeling worden gerealiseerd voor energiecentrales van geheel uiteenlopende grootte. Wij stoppen alle energie in moderne waterbehandeling zodat moderne energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft.

 

Naar de referentie downloads

Onze bijdrage voor de storingsvrije techniek van energiecentrales.

Koelwater is niet zomaar water. Hetzelfde geldt voor ketelvoedingswater. Aan beide soorten water stellen energie producerende ondernemingen extreem hoge eisen, want alleen water dat op geschikte wijze is behandeld, beschermt de complete techniek op het gebied van de energieproductie tegen corrosie en afzettingen. Waterbehandeling wordt zo één van de vele belangrijke bouwstenen die de functionaliteit van die systemen waarborgt, waarbij wij ons geen grote functiestoringen kunnen veroorloven.

Voortdurend nieuwe uitdagingen.

Een zo storingsvrij mogelijke energievoorziening is tegenwoordig onontbeerlijk voor de economie en het dagelijkse leven in moderne maatschappijen. En zij is zonder behandeld water nauwelijks voor te stellen, omdat behandeld water de gevoelige techniek beschermt en zo tot een gesmeerd verloop van processen bijdraagt.

De experts van Grünbeck stuiten bij de waterbehandeling bij elke energiecentrale weer op andere omstandigheden, omdat water en water vaak duidelijk van elkaar verschilt: bijvoorbeeld qua hardheid en qua samenstelling van de in het water opgeloste stoffen.

Daarom ontwikkelen zij voor elk project individueel passende oplossingen voor een efficiënte waterbehandeling die elementen voor de filtratie, ontkalking, ontzilting, ontgassing en conditionering van water voor thermische installaties kan bevatten.

Wij bekommeren ons om kleine energiecentrales. En hele grote.

Jaarlijks voltooien wij talrijke projecten binnen de energiesector. En soms zijn de uitdagingen bij de kleine projecten bijna net zo groot als bij de grote. Wij nemen al deze uitdagingen graag aan. En wij krijgen ze onder de knie. Zo ondersteunen wij onze klanten uit de energievoorziening bij de opbouw van moderne techniek voor energiecentrales.

Het gaat ons bij projecten niet om grootheid. De waterbehandeling voor kleine blokmodules behoort evengoed tot onze taken als de behandeling van water voor grote energiecentrales. Daarom plannen en bouwen wij systemen met een waterdoorstroming van een kubieke meter per uur en andere systemen, waarbij meerdere honderden kubieke meter/uur stromen.

Daarom ontwikkelen zij voor elk project individueel passende oplossingen voor een efficiënte waterbehandeling die elementen voor de filtratie, ontkalking, ontzilting, ontgassing en conditionering van water voor thermische installaties kan bevatten.