Dranken en levensmiddelen

Een duidelijk doel: zuiver water voor voedingsmiddelen.

Zuiver drinkwater houdt vitaal. Versterkt het welzijn. En is noodzakelijk om te overleven. Juist daarom leggen voorschriften zoals de drinkwater- evenals de bron- en tafelwaterverordening duidelijke richtlijnen vast voor drinkwater dat voor de productie van levensmiddelen en drinken wordt gebruikt. En juist daarom ontwikkelen wij bij Grünbeck efficiënte oplossingen voor een hoge bescherming van de menselijke gezondheid. Wij installeren waterfilterinstallaties. Wij leveren producten om water te ontzilten en verdere producten om ijzer, mangaan of zwavel in het water te reduceren. Zo ontstaat er helderheid: voor gezondheid en consumptie.

Naar de referentie downloads

 

Perfect is net goed genoeg.

Het belangrijkste criterium voor de keuze van de locatie? Het optimale water ter plaatse. Een dergelijk antwoord hoort men ook vanuit de drank -en levensmiddelenindustrie uiterst zelden. Zonder technologieën die water passend zuiveren, zou dit mogelijkerwijs anders zijn. Zuiver water heeft een vooraanstaande betekenis voor de branche. Grünbeck-technologie zorgt er daarom voor dat de drank- en levensmiddelenindustrie altijd over water beschikt dat perfect geschikt is voor de betreffende doeleinden. Dit creëert vrijheid op het gebied van de locatie-keuze. En veiligheid bij de productie.

Voor ons telt de economie. En de ecologie

Wij bij Grünbeck streven ook op het gebied van de waterbehandeling voor de drank- en levensmiddelenindustrie naar een compleet uitgangspunt dat zowel ecologische alsook economische aspecten omvat. Hiervoor hebben wij processen ontwikkeld die kostenefficiënt werken en toevoerbronnen ontzien. Hierbij richten wij ons op technologieën zoals ionenwisseling, omkeerosmose, membraanprocessen of elektrode-ionisatie.

Onze teams gebruiken onze technologieën voor het bouwen van waterzuiveringsinstallaties die exact aan individuele eisen van bedrijven zoals brouwerijen, levensmiddel-producenten, leveranciers van vruchtensappen en bronwater zijn aangepast en die alle hygiënische en technische regels inzake watergebruik binnen de branche vaak duidelijk overtreffen. Voor de productie van voedingsmiddelen is perfect net goed genoeg: niet in het laatst bij het gebruik van water.