Constante controle van de waterhardheid

De Grünbeck hardheidscontrolemeter softwatch

De hardheidscontrolemeter softwatch is bestemd om de totale hardheid in het drinkwater te controleren. De grenswaarde wordt door de selectie van de indicator vastgelegd.

Hardheidscontrolemeter softwatch

Controleert de waterhardheid

De hardheidscontrolemeter softwatch is uitsluitend bestemd voor gebruik in een industriële omgeving en bedrijfsomgeving. De hardheidscontrolemeter softwatch is bestemd voor de controle van één enkele zacht-waterweg. De hardheidscontrolemeter softwatch is geschikt voor bedrijf zonder toezicht, BOB-bedrijf, ter controle van stoomketelinstallaties.

  • 1 x potentiaalvrij ingangscontact
  • 3 x potentiaalvrije relaisuitgang voor grenswaardeoverschrijding, apparaatstoring, statusmelding of indicatorgebrek

Gebruiksgrenzen

Bepaalde stoffen in het water kunnen de kleurreactie verstoren of vervalsen. Neem derhalve de volgende grenswaarden in acht:

Werkwijze

De installatieplaats moet zich in directe nabijheid na een onthardingsinstallatie bevinden om een vertraagde reactie van de veiligheidsvoorziening of vervalsing van de gemeten waarde te voorkomen.

Afhankelijk van de lengte van de toevoerleiding kan de spoelduur worden aangepast zodat er bij een meting altijd vers monsterwater wordt gecontroleerd.

De hardheidscontrolemeter softwatch wordt in een aftakking van de zachtwaterleiding ingebouwd en tapt in vrij instelbare intervallen zachtwatermonsters af. Door aan het watermonster een indicator toe te voegen, wordt er een kleurreactie opgewekt die via een sensor wordt geanalyseerd.

De intervaltijd tussen twee metingen kan traploos worden ingesteld:

  • Spoelduur: 15 s – 1800 s
  • Intervaltijd: 5 min – 360 min
  • Intervalkwantiteit: 1 l – 9999 m³

In combinatie met een stromingsbewaking, watermeter of een onthardingsinstallatie kunnen metingen precies dan plaatsvinden als er een waterafname plaatsvindt. Het indicatorverbruik kan optimaal worden aangepast.

Downloads